V_851 tananyag pályázat

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

VEKOP-8.5.1.-17-2017-00002 IDEGEN NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE AZ ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Érdi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet idegen nyelvi tananyag fejlesztésére.

A pályázat célja:

Idegen nyelvi tantárgyak (angol/német) / kurzusok támogatására 60 modul elkészítése, az otthoni tanulást elősegítő nyelvi e-learning programok kidolgozása. A tananyag kidolgozása során az esetlegesen bekövetkező távolléti oktatás sajátosságainak figyelembe vétele elvárás. A pályázat végeredménye a teljes tananyag feltöltése az Moodle elektronikus oktatási portál tananyagfejlesztés ’Elkészült tananyagok’ menüpontba (véleményezést követően).

A kiírásra kerülő tananyagok:

A modulok, azaz az otthoni tanulást elősegítő e-learning programok, amelyek akár önállóan is kezelhető online tanulást segítő tananyagok, egyben szolgálják a távtanulás népszerűsítését, 15 tanórának megfelelő átfogó tartalommal rendelkeznek és egymásra épülő rendszerben készülnek önálló ellenőrzéssel és értékeléssel, illetve alapját a 4 nyelvi készség képezi.

Összesen: 43 db

Centrum szintű mérési-értékelési rendszer a kimeneti szintek záróvizsgáinak lebonyolítására.

Összesen: 14 db

Centrum szintű egységes bemeneti szintfelmérő rendszer kidolgozása.

Összesen:    3 db

A pályázatot elnyert oktató vállalja, hogy igény szerint bemutató órát tart.

Díjazás: bruttó 350.000 Ft / pályázat, egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Jelentkezés a pályázatra

A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 06.

Jelentkezni az online pályázati adatlap kitöltésével és elküldésével, illetve a pályázat vázlatának elküldésével lehet.
Továbbítása a segédletben található e-mail címekre.

 

A pályázatok elbírálása:

A pályázók közül az ÉSZC Szakmai Vezetősége választja ki a nyerteseket és döntéséről 2022. március 10. után értesíti ki a pályázatot benyújtott oktatókat a megjelölt e-mail címen, elektronikus formában.

Egyéb határidők:

A tananyagok elkészítése: 2022. május 11.

Szakmai lektorálás: 2022. május 12- 22.

Letölthető módszertani útmutató a pályázathoz.

Segédlet a tananyagfejlesztés gyakorlati megvalósításához.