Felnőttképzés

Érdi SZC – felnőttképzési információs rendszer

Ügyfélszolgálat


Felnőttképzési dokumentumok

Alapító okirat
Felnőttképzési engedély
Engedély idegen nyelvi képzésekre
Felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv
Felnőttképzési tevékenység minőségpolitikája
Panaszkezelési szabályzat
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
ESZA adatkezelési szabályzat
Tájékoztató az idegen nyelvi képzésekről
Képzési program – angol nyelv
Képzési program – német nyelv
Képzési program – olasz nyelv
Képzési program – orosz nyelv
Jegyzőkönyv helyesbítő, megelőző tevékenységre
Minőségcélok 2018
Minőségcélok 2019
Indikátorok vizsgálata 2019-es évre
Fejlesztési terv 2019-es évre


Engedélyezett képzések


Megvalósított képzések


Online kitölthető dokumentumok

Elektronikus napló
Online jelentkezési lap idegen nyelvi képzésekhez
Angol nyelvi szintfelmérő A1-B2
Német nyelvi szintfelmérő A1-B2
Résztvevői elégedettségmérő lap nyelvi képzéshez
Online panaszbejelentő lap
Budakeszi német A2
Budakeszi angol A2
Dabas angol B1 zt
Dabas angol A1
Dabas dabaa1002 zt
Dabas dabab1004 zt
Dabas dabna1001 zt
Dabas dabaa1003 zt
Dabas dabab1005 zt
Érd erdna2001 zt
Érd erdaa2001 zt
Érd erdna1001 zt
Érd erdaa1001 zt
Érd erdaa1002 zt
Érd erdab2001 zt
Érd erdab1001 zt
Érd erdaa2003 zt
Érd erdna2002 zt
Érd erdaa1003 zt
Érd erdaa2004 zt
Érd erdaa1006 zt
Gyál gyana2001 zt
Gyál gyaaa2001 zt
Gyál gyaaa1001 zt
Gyál gyaab1001 zt
Gyál gyaaa2002 zt
Gyál gyana1001 zt
Kiskunlacháza kklaa1001 zt
Kiskunlacháza kklaa2001 zt
Kiskunlacháza kklab1001 zt
Százhalombatta szhaa1001 zt
Százhalombatta szhaa1002 zt
Százhalombatta szhna1001 zt
Százhalombatta szhaa2001 zt
Százhalombatta szhaa1003 zt
Százhalombatta szhnb1001 zt
Százhalombatta szhaa1004 zt
Százhalombatta szhaa2002 zt
Százhalombatta szhnb1002 zt
Százhalombatta szhab1001 zt
Százhalombatta szhnb1003 zt
Százhalombatta szhaa1005_zt
Százhalombatta szhaa2003_zt
Szigetszentmiklós angol A2
Szigetszentmiklós német A2
Szigetszentmiklós szmaa2002 zt
Szigetszentmiklós szmab1001_zt
Szigetszentmiklós szmna1001_zt


Dokumentumok tagintézményi koordinátoroknak, oktatóknak

Szerkeszthető europass önéletrajz minta
Online adatlap felnőttképzési tevékenységben részt vevő szakmai közreműködőknek
ESZA kérdőív
Letölthető képzéstervező Excel tábla
Belépési kompetencia mérése – egyéni értékelő lap
Letölthető kompetenciamérés idegen nyelvismerettel nem rendelkező részére
Óralátogatási jegyzőkönyv
Képzési napló
Angol A1 modulzáró tesztek
Angol A2 modulzáró tesztek
Angol B1 modulzáró tesztek
Angol B2 modulzáró tesztek
Német A1 modulzáró tesztek
Német A2 modulzáró tesztek
Német B1 modulzáró tesztek
Német B2 modulzáró tesztek
Modulzáró szóbeli vizsga csoportos értékelés
Tájékoztató oktatóknak az idegen nyelvi vizsgák megszervezéséről
Vizsgabejelentő lap
Tájékoztatás vizsgaidőpontról tanulóknak
Egyéni vizsgaértékelő lap
Csoportos vizsgaértékelő lap
Teljesítésigazolás oktatóknak


Dokumentum minták

Felnőttképzés szerződés minta
Tanúsítvány minta
Panaszbejelentő lap minta
Képzési napló minta
Elégedettségmérés minta
Elégedettségmérés értékelése minta
Elégedettségmérés nyelvi képzés minta
Elégedettségmérés nyelvi képzés értékelés minta


Hatályos felnőttképzési jogszabályok

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet
A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról
14/2014. (III. 31.) NGM rendelet
A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet
A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról
319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról