Érdi Szakképzési Centrum – VEKOP 8.6.3-as projekthez kapcsolódó pályázat

A Érdi Szakképzési Centrum a VEKOP 8.6.3-as projekthez kapcsolódóan pályázatot hirdet a Centrum tagintézményeiben dolgozó pedagógusok részére az alábbi témakörökben:

Élménypedagógiai és digitális megvalósításra vonatkozó tananyagok kidolgozása

A pályázat célja, hogy az élménypedagógia és a digitális oktatást támogató eszközök bevezetésével, továbbá a kapcsolódó tananyagfejlesztéssel az Érdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanuló diákok alap- és kulcskompetenciái fejlődjenek, a tanulói motiváció, elégedettség növekedjen és ez által a lemorzsolódás csökkenjen. A pályázati célok eléréséhez szükséges a pedagógusok IKT-kompetenciáinak fejlesztése is, mivel ezen eszközök tanórai és tanórán kívüli oktatásban egyaránt segíthetik a pedagógusok oktatási tevékenységét és a tanulók érdeklődésének felkeltését és fenntartását, továbbá digitális kompetenciáik fejlesztését.

Pályázati felhívás – élménypedagógiai és digitális megvalósításra vonatkozó tananyagok kidolgozására

Több tantárgyon átívelő, tantárgyi integrációt segítő tananyagok kidolgozása

A pályázat célja, hogy a több tantárgyon átívelő, a tantárgyi integrációt támogató tananyagok fejlesztésével és bevezetésével az Érdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanuló diákok alap- és kulcskompetenciái fejlődjenek, a tanulói motiváció, elégedettség növekedjen és ez által a lemorzsolódás csökkenjen. A pályázati célok eléréséhez szükséges a pedagógusok IKT-kompetenciáinak fejlesztése is, mivel ezen eszközök tanórai és tanórán kívüli oktatásban egyaránt segíthetik a pedagógusok oktatási tevékenységét és a tanulók érdeklődésének felkeltését és fenntartását, továbbá digitális kompetenciáik fejlesztését.

Pályázati felhívás – több tantárgyon átívelő, tantárgyi integrációt segítő tananyagok kidolgozására

Tanulói projektek kidolgozása

A pályázat célja, hogy a projektpedagógia bevezetésével és a kapcsolódó tananyagfejlesztéssel az Érdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanuló diákok alap- és kulcskompetenciái fejlődjenek, a tanulói motiváció, elégedettség növekedjen és ez által a lemorzsolódás csökkenjen.
A pályázati célok eléréséhez szükséges a pedagógusok IKT-kompetenciáinak fejlesztése is, mivel ezen eszközök tanórai és tanórán kívüli oktatásban egyaránt segíthetik a pedagógusok oktatási tevékenységét és a tanulók érdeklődésének felkeltését és fenntartását, továbbá digitális kompetenciáik fejlesztését.

Pályázati felhívás – tanulói projektek kidolgozására


A pályázatok módosított beadási határideje: 2020. június 30.

Részletes információk a pályázati felhívásokban találhatók.