VEKOP-8.6.3-16-2017-00002

„Lemorzsolódáscsökkentés és alapkészségek fejlesztése az Érdi Szakképzési Centrumban”

Projekt azonosítója: VEKOP-8.6.3-16-2017-00002

  

Kedvezményezett:                           Érdi Szakképzési Centrum

                                                         2030 Érd, Ercsi út 8.

A projekt megvalósítási időszaka:   2018.09.01 – 2020.08.31

A szerződött támogatás összege:    270 000 000 Ft

A támogatás mértéke:                     100 %

A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek):

 1. Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2030 Érd, Ercsi út 8.

 1. Érdi SZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2310 Szigetszentmiklós, Csonka János utca 5.

 1. Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma

          2370 Dabas, József Attila utca 107.

 1. Érdi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

             2360 Gyál, Erdősor utca 65.

 1. Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolája (és Vörösmarty Utcai Telephelye)

             2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 63.

 1. Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

             2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Az Érdi Szakképzési Centrum az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Lemorzsolódáscsökkentés és alapkészségek fejlesztése az Érdi Szakképzési Centrumban” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % – a, amely 270 millió Forint. A projekt teljes egészében európai uniós támogatásból valósul meg, az Európai Szociális Alap hozzájárulásával.

A program nagyban hozzájárul a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítéséhez, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztéséhez, a szakképzés eredményesebbé tételéhez. Eredményként csökken a végzettség nélküli iskola elhagyók száma és növekszik az iskolai teljesítmény az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétellel összhangban.

A projekt tartalma:

A projekt fő célja a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése. A projekt részletes céljai:

 • Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával.
 • Modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel, rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást segítő, gyakorlati, tantermen kívüli, projekt alapon megszervezett képzési rendszer működtetése.
 • Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése.
 • Ágazatközi (pl. szociális, egészségügyi, ifjúsági, gazdasági, köznevelési, non-profit) együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
 • A digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertanának bevezetése a kedvezményezett intézmények körében a korai pályaorientáció, pályakorrekció, a tehetségazonosítás és tehetséggondozás hatékonyságának növelése, a versenyképes szakmatudás biztosítása, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében.
 • A kilencedik osztályban történő lemorzsolódás megelőzése a Centrumban a tagintézményi sajátosságokra épülő egyedi beszoktató program kidolgozásával és bevezetésével.
 • A kilencedikes tanulóknak és a kilencedikeseket oktató tanároknak nyújtandó komplex szolgáltatások kiépítése a Centrumban, mely szolgáltatások lehetővé teszik a kihívásokban leírt tanulói nehézségek leküzdését.
 • Az alapkészségek fejlesztését és az interaktív, bevonásra épülő módszertani fejlesztések bevezetését segítő programok indítása a tagintézményekben.
 • A felsőbb évfolyamokban a tehetséggondozás és a végzősök továbbtanulási, munkába helyezési támogató programjának kidolgozása.
 • A tagintézmények közösségfejlesztési és személyiségfejlesztési tevékenységeinek támogatása.
 • A lemorzsolódás által veszélyeztetettek kiszűrése és egyéni fejlesztése, az elkerülhetetlenül kilépők tanulásba visszatérését támogató második esély rendszer tagintézményi szintű kiépítése.

Projekttel kapcsolatos további információk:

Pergel Antal főigazgató

Mészáros Balázs oktatási és felnőttképzési szakmai vezető

e-mail: pergel.antal@erdiszakkepzesicentrum.hu, meszaros.balazs@erdiszakkepzesicentrum.hu

tel.: +36 (23) 232 711, +36 (70) 502 8755